Archive for Italia

De Italiaanse Staat is onwettig

Posted in Uncategorized with tags , , , on 17/01/2009 by statoveneto

manetteItalie is ontstaan uit een annexatie, met geweld en fraude, van vrije volken die al op de italische schierenland bestonden.
Annexatie, bezetting, onderwerping: uit deze misdaad zijn alle kwaden en alle problemen begonnen.
De Italiaanse Staat is ontstaan door de ambitie van een klein koninkrijk (de Savoia), met de vastbesloten hulp van een paar Europese machten en tevens met hulp van een kleine minderheid zogenaamde “invloedrijke” figuren.
De italische volken werden in deze dus uitgesloten bij de beslissing van hun toekomst.
De eenwording van Italie was een vreselijke morele en historische (mis)daad, en ook onwettig.
De Savoia bezat o.a de territoria van Venetie, Lombardije, Sicilie en Toscane door middel van een “ruilhandel” en valse volksraadplegingen.
Daarom is Italie geen echte natie en bestaat het Italiaanse volk eigenlijk niet.
De enige oplossing is de gestolen soevereiniteit teruggeven aan het volk zodat ze zelf kunnen beslissen over hun toekomst.
Ze hebben recht op zelfbeschikking, zoals beschreven staat in de ONU-verdragen.

EL STATO ‘TALIÁN XE ILEGALE
L’Italia xe nata da ‘na anesión violenta e trufaldina, de libari popo£i che xá existeva so £a peniso£a ita£ica.
Anesión, ocupasión, sotomisión: da ‘sto de£ito xe scomisiá tuti i ma£i e i problemi. El Stato ‘ta£ián se ga formá par l’ambisión de ‘na pico£a monarchia (I Savoia), co l’apojo determinante de serte potense Eropee e de na minoransa de cosideti “notabi£i” e inte£etua£i.
I popo£i ita£ici xe stá par cuesto escluxi da £a determinasión del so’ futuro.
L’unificasión de l’Ita£ia xe stá on ato storico imora£e teribi£e e anca ilega£e
I Savoia ga ocupá i teritori de i Veneti, de i Lombardi, de i Siciliani de i Toscani etc etc par mexo de “barati” e finti plebisiti
Par questo l’Italia no xe ‘na nasión vera e on vero e proprio popolo ‘talián no existe.
L’unica solusión xe dare indrío la sovranitá robá ai lejitimi popoli, cosicé i posa desidare sora el so futuro.
Questi ga dirito a la autodeterminasión, come che xe stabilío da le legi internasionali de l”ONU.